אחד מהחידושים שנכנסו לתוקף בזכות חוק חדלות פירעון, הינו האופציה לקיים הסדר עם הנושים במקרה בו החוב נע בין הסכום 50,152 ₪ לבין הסכום 150,000 ₪. המחוקק ראה לנגד עיניו מצב בו יחיד חייב סכום נמוך מ- 150,000 ₪ וחסך ממנו את הכניסה להליך חדלות פירעון על כל המשתמע מכך. במקרה כזה, היחיד יוכל להגיש הצעת הסדר ללשכת הוצאה לפועל (נבהיר כי יש לשכות ייעודיות לחדלות פירעון), במסגרתה הוא יפרוס בפני נושיו את התמונה המלאה ביחס לחובותיו ונכסיו, ואף יגיש הצעה לפירעון חלק או מלוא חובותיו.

רשם ההוצאה לפועל ימנה "מנהל הסדר" אשר תפקידו הינו לכנס אספה של הנושים ולסייע לצדדים להגיע לעמק השווה בעניין הסדר התשלומים. המחוקק למעשה אומר שאין כל הכרח שאדם שסך חובותיו נמוך מסך של 150,000 ₪, ייאלץ לעבור הליך חדלות פירעון רגיל, ומסייע לו בדמות פרק י"ב לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

למרות שההחלטה האם להיעתר להצעת ההסדר מוקנית לנושים ושיקול דעתם, בשלב הראשוני על נציג הרשם, "מנהל ההסדר", לנסות להגיע להסכמה גורפת של כלל נושי החייב. במידה ואין הסכמה של כלל הנושים, אך קיים סיכוי להגיע להסדר עם הנושים, "מנהל ההסדר" יעביר את הטיפול לרשם ההוצאה לפועל, אשר ייכנס אספת נושים נוספת בה יוכל לחקור את החייב על מנת לברר האם הצעתו משקפת את יכולותיו הכלכליות.

בכדי לאשר את הסדר הנושים, על הרשם לראות כי יש הסכמת רוב מניין הנושים (שניים נגד אחד) וברוב בניין, היינו, הנושים שהצביעו בעד צריכים להחזיק בלפחות 75% מהחובות בגינם נפתחו תיקי ההוצאה לפועל.

כאן המקום לציין כי בעניין נושים שהחוב שלהם לא מתנהל בלשכת הוצאה לפועל, יש לקבל 100% הסכמה.

בטרם קבלת החלטה בדבר הדרך המתאימה לטיפול בחובות קיימים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין אשר בקי בתחום ובאפשרויות העומדות על מנת להסדיר את החובות.

אנחנו כאן בשביל כל שאלה, צרו קשר ונשמח לסייע בכל.